Returns and exchanges

Retouren & Ruilingen

Garantie

Beschadigd ontvangen
Op alle artikelen die je bij ons koopt heb je garantie. Heb je een beschadigd artikel ontvangen, dan verzoeken wij je vriendelijk om dit binnen 10 werkdagen te melden bij onze klantenservice. We kijken dan samen naar een passende oplossing. Dit doen wij, afhankelijk van je artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Beschadigde artikelen kunnen geretourneerd worden naar ons retouradres. we vergoeden de gemaakte verzendkosten achteraf.

Artikel na enige tijd defect
Onze klanten hebben recht op een goed product en als een artikel buiten je schuld om kapot gaat dan verhelpen wij dit graag zo snel mogelijk. Neem hiervoor aub telefonisch contact op met onze klantenservice waarna in overleg het artikel geretourneerd kan worden. Wij vergoeden bij een terechte klacht natuurlijk de gemaakte verzendkosten.

Retouradres
Voor retouren kun je gebruik maken van ons retouradres:

Ultimate Trends 
T.a.v. Klantenservice
Lakenmakersstraat 20 
2400 MOL

Disclaimer
Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Ultimatetrends.be niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom altijd bij het postkantoor om een traceercode en bewaar deze goed.

Het is de verkopers aansprakelijkheid om ervoor te zorgen dat de zending nauwkeurig en juist verloopt, alsmede heeft de verkoper de verantwoordelijkheid voor het toezicht waarop de product (en) worden verpakt en geleverd. Als er op het gebied van aansprakelijkheid een probleem voordoet, dan zal de zaak tussen de verkoper en de klant direct worden behandeld en opgelost. De termen en voorwaarden van de desbetreffende verkoper zullen gelden. Alle verkopen zijn definitief.

Alle items die goedgekeurd zijn om terug te sturen naar ultimatetrends.be moeten worden teruggestuurd binnen 14 dagen, voor Nederland of de EU, of 21 dagen, voor internationaal(buiten de EU) met een bewijs van aankoop. Ultimatetrends.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan geretourneerde goederen tijdens het terugsturen van items door de klant. Het is daarom sterk aan te raden aan klanten om gebruik te maken van een transportbedrijf met een tracking-of trace systeem. Voorafgaand aan eventuele juridische of andere stappen, neemt u dan eerst contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van de aard van het probleem. Ultimatetrends.be aanvaardt geen pakketten die u bij ons afleverd, zonder dat daar een schriftelijke communicatie en overleg aan vooraf is gegaan.

Alle goederen worden op kwaliteit gecontroleerd voordat ze worden verzonden. Ultimatetrends.be zal alleen goederen omruilen of vergoeden als er bewijs is dat de schade en / of defect heeft plaatsgevonden tijdens het vervoer van de goederen.

Als het aannemelijk is gemaakt dat u in het recht staat voor een omruiling en ultimatetrends.be stelt u hiervoor in het gelijk, sturen wij u een ander product dat wordt beschouwd als van een vergelijkbare kwaliteit en waarde als de oorspronkelijke bestelling. In het geval wij geen vergelijkbare goederen hebben, zullen wij overwegen het bedrag terug te geven. Let op, ultimatetrends.be zal slechts het bedrag terug storten van het product in kwestie, dat vermeld staat in de oorspronkelijke transactie en dus niet de verzendkosten en / of administratiekosten en / of aangepaste of fiscale rechten die bij de transactie zijn betrokken. De klant is verantwoordelijk voor de betaling van de verpakkings-en verzendkosten  voor het retourneren van de goederen, alsmede voor de verzending van de vervangende goederen. Eventuele verschillen zullen ofwel worden terugbetaald of gefactureerd aan u via de wijze van betaling aanvankelijk geselecteerd in de oorspronkelijke transactie. Ultimatetrends.be kan geen orders verwerken of terugsturen totdat alle facturen volledig zijn betaald.

Ultimatetrends.be zal alleen retouren accepteren, m.u.v. defecte goederen, indien de koper vooraf contact heeft opgenomen met ultimatetrends.be. Daarin moet de reden van retourneren duidelijk omschreven staan (bijv. verkeerde maat). Retourzendingen aan ultimatetrends.be die niet van tevoren zijn goedgekeurd door ultimatetrends.be worden niet geaccepteerd. Als er een retour is geaccepteerd voor een andere reden dan beschadiging / defect, zal ultimatetrends.be het bedrag overmaken of vervangende goederen opsturen. Verzendkosten van teruggestuurde artikelen zijn voor rekening van de koper.

Ultimatetrends.be zal een teruggave of omruilingen overwegen op gedane aankopen. Ultimatetrends.be zal de verzendkosten  van de eerste transactie in mindering brengen op het terug te geven bedrag. Teruggaves omvatten geen aangepaste of fiscale rechten die betrokken zijn bij de transactie. Omruilingen die betrekking hebben tot de 'Free Shipping' zullen  naar de hierboven vermelde voorwaarden gelden.

Er is een strikt geen omruil-beleid op alle afgeprijsde artikelen.

Returns & Exchanges

It is the seller’s responsibility to ensure the accuracy and correctness of the shipment, as well as the responsibility to oversee the product(s) are packaged and delivered in tact. If any matters of liability arise, the matter will be dealt with and settled between the seller and the customer directly. The terms and conditions of the respective seller will apply. All sales are final.

All items that may be authorised to be returned to ultimatetrends.be can be done so with proof of purchase within 7 days if from within the Netherlands or the E.U. (21 days on orders arisen internationally, outside the E.U.). Ultimatetrends.be does not accept or resume any responsibility for loss of or damage to returned goods whilst in transit from the customer. It is therefore strongly recommended customers use an appropriate carrier with a tracking or trace system. Prior to taking any legal or action otherwise, please contact us atultimatetrends.be to notify us of the nature of the query. Ultimatetrends.be will not accept any parcels or packages delivered to us, from you, without written communication and agreement prior.

All goods have been quality checked prior to shipping. Ultimatetrends.be will only exchange or refund goods or funds only if there is proof that the damage and/or defect occured whilst the goods were in transit.

If there is reason to believe that you have a right of exchange, and ultimatetrends.be is in agreement with the claim, we will send you another product that is considered of comparable quality and value to the one ordered originally. In cases we do not carry such goods, that are deemed comparable, will we consider a refund to be given. Please note, ultimatetrends.be will only refund the price as listed in the original transaction for the item in question, and not the shipping and/or handling fee and/or custom or tax duties involved in the transaction. The customer is responsible for the payment of the packaging and shipping fee for returning the goods, as well as for the shipment of the replacement goods. Any differences will either be refunded or invoiced to you via the method of payment initially selected in the original transaction. Ultimatetrends.be cannot take any action to process or fulfil any re-shipment until all invoices have been paid in full.

Ultimatetrends.be will accept returns other than for faulty goods only if the buyer has contacted ultimatetrends.be about the return in advance with a description of the reason for the return (eg. wrong size). Return shipments to ultimatetrends.be which have not been cleared by ultimatetrends.be in advance will not be accepted. If a return is accepted for a reason other than damage/defect, ultimatetrends.be will refund the item price of the goods returned.

Ultimatetrends.be will consider refunds or exchanges on purchases made on any 'Free Shipping' promotion, however, the cost of packaging and shipping in the initial transaction will be deducted from the refund. Refunds do not include any custom or tax duties involved in the transaction. Exchanges under the 'Free Shipping' promotion will follow the terms and conditions as outlined above.

There is a strict no-returns policy on all discounted and on-sale items.

 
Loader

Shopping Bag

0  producten in Shopping Bag.

ONZE SERVICE

  • Wereldwijd bestellen
  • Order worldwide
  • Veel keus
  • Exclusieve sneakers
  • Bestel zonder account
  • Goede service
  • Snelle levering
  • Veilig betalen
  • +32 14 32 13 28