payment

Betaling

Ultimatetrends.be accepteert alleen orders die direct geplaatst worden via het bestelsysteem. Als u een bestelling heeft geplaatst via ultimatetrends.be, zal u een e-mail ontvangen ter bevestiging van uw bestelling en uw facturering gegevens. Uw bestelling vertegenwoordigt een offerte bij ultimatetrends.be voor de aankoop van het/de product(en). De order zal worden ge-acceptateerd als de betaling is ontvangen en het/de product(en) naar je verzonden is/zijn. Alle producten op de oorspronkelijke order die niet zijn bevestigd in het verzonden e-mailbericht maken geen deel uit van dat contract.
Betalingen worden gedaan via PayPal of directe overschrijving. Alle prijzen zijn in Euro's vermeld op de website en zijn inclusief 21% BTW. Ultimatetrends.be behoudt zich het recht om de prijzen op elk gewenst moment te mogen wijzigen op de site. Ondanks al onze inspanningen om nauwkeurige en correcte prijzen te hanteren op de website, kunnen er fouten ontstaan. Als er een fout is gemaakt, zal u op de hoogte worden gesteld via een e-mail voordat het/de product(en) naar u worden verzonden. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Bij het bestellen van goederen via ultimatetrends.be voor een overzeese leveringen kan u onderworpen worden aan invoerrechten en/of belastingen, die worden geheven zodra het pakket is aangekomen bij de opgegeven bestemming. Eventuele extra douane-kosten zijn buiten onze controle en ultimatetrends.be kan niet voorspellen wat de waarde van deze kosten kunnen zijn. Voor verdere informatie over de douane en accijnzen in uw land, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke douanekantoor. Bij de bestelling via ultimatetrends.be wordt u beschouwd als de importeur en bent u dus verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wet-en regelgeving van het land waarin u de goederen ontvangt.

Payment

Ultimatetrends.be only accepts orders placed directly on the shop’s order system. When an order is placed on ultimatetrends.be, you will receive an email confirming the order and the billing details of the order. Your order represents an offer with us at ultimatetrends.be to purchase the product. The order acceptance will be when the funds have been received and the product(s) have been dispatched to you. Any products on the original order that are not confirmed in the dispatched confirmation email do not form part of that contract.

Payments are to be made through PayPal or direct payment by bank. All prices are noted in Euro’s on the website and include 21% VAT. Ultimatetrends.be reserves the right to amend prices on the site at any time. Despite our endeavour to maintain accurate and correct pricing on the website, there may be mistake(s). If there is a mistake, you will be notified via email before the product(s) are dispatched to you. Shipping charges are not included in the price.

When ordering goods from ultimatetrends.be for overseas deliveries you may be subject to import duties and/or taxes, which are levied once the package reaches the specified destination. Any additional charges for customs clearance are considered outside of our control and ultimatetrends.be cannot predict the value of what these charges may be. For further information on custom and excise policies in your country, please contact your local customs office. When ordering from ultimatetrends.be you are considered the importer and are therefore responsible to comply with all laws and regulations of the country into which you are receiving the goods.

 
Loader

Shopping Bag

0  producten in Shopping Bag.

ONZE SERVICE

  • Wereldwijd bestellen
  • Order worldwide
  • Veel keus
  • Exclusieve sneakers
  • Bestel zonder account
  • Goede service
  • Snelle levering
  • Veilig betalen
  • +32 14 32 13 28